دکتر عباس رسول‌زادگان
لیست پایان نامه ها
ردیف عنوان پایان نامه مقطع نام دانشجو تاریخ دفاع
1    روشی مبتنی بر آزمون جهش آگاه از API و تولید داده های آزمون برای آزمون برنامه های بانک اطلاعاتی    کارشناسی ارشد    الخفاجی, عباس عاصم مطشر    2018-09-12
2    ارائه‌ی یک روش جدید برای اندازه‌گیری کمّی کیفیت نرم‌افزار به‌عنوان سرویس    کارشناسی ارشد    خداداد, منیره    2018-09-11
3    بهبود فرآیند انتخاب و توصیه آگاه از زمینه خدمات ابری مبتنی بر بازخورد کاربران وب    کارشناسی ارشد    حبیبی, حسین    2018-09-04
4    همبسته‌سازی جریان‌های رویداد امنیتی جهت تشخیص حملات چندمرحله‌ای پیچیده    دکتری (Ph.D)    احمدیان رمکی, علی    2017-12-21
5    ارائه‏ ی یک دسته‏ بندی جدید برای ضدالگوها    کارشناسی ارشد    قولی, مریم    2017-09-24
6    جهش‌های کیفیت‌محور از الگوهای طراحی امنیتی    کارشناسی ارشد    جوان جعفری بجنوردی, عبّاس    2017-07-08
7    ارائه یک روش جدید برای اِعمال الگوهای طراحی در کد به منظور بهسازی نرم افزار    کارشناسی ارشد    خسروی, هانیه    2017-07-02
8    طراحی وب سرویس های ترکیبی برای ارائه خدمات شهرداری    کارشناسی ارشد    الحویزی, علی محمدمظفر    2017-05-20
9    ارائه روشی نظام مند به منظور توصیف ضدالگوها و نشانه های بد    کارشناسی ارشد    قویدل یزدی, زهرا    2017-03-08
10    روشی جدید برای کاوش الگوهای طراحی و نشانه ‏های بد در کد منبع    دکتری (Ph.D)    بافنده مایوان, بهاره    2017-03-01
11    ارائه‌ی رویکردی جدید برای مقابله با مسأله‌ی جهش‏ یافته‏ های معادل در آزمون جهش    کارشناسی ارشد    هوشمند, مهدی    2017-01-15
12    ارائه روشی جدید به منظور افزایش کیفیت انتخاب الگوهای طراحی GoF    کارشناسی ارشد    رحمتی, راحله    2016-09-18
13    ارائه یک روش جدید برای اندازه‌گیری کمّی کیفیت نرم‌افزار از منظر ویژگی‌های کیفی متأثر از الگوهای طراحی    کارشناسی ارشد    منفرداصطهباناتی, سعیده    2016-07-10
14    تعیین شباهت فرآیند‌ها با استفاده از شباهت درختی    کارشناسی ارشد    سخدری, جلال    2016-07-10
15    افزایش کیفیت نگاره فرآیندکاوی با استفاده از نگاره پایگاه داده    کارشناسی ارشد    قالیبافان, شکوفه    2016-06-05
16    ارائه یک روش جدید جهت افزایش کیفیت تشخیص الگوهای طراحی در کد    کارشناسی ارشد    شهبازی, زینب    2016-05-14
17    چارچوب بازنمایی و ارزیابی مخاطرات امنیتی شبکه‌های کامپیوتری    دکتری (Ph.D)    رضایی صالح, راضیه    2015-11-04
18    پیش‌بینی خرابی نرم‌افزاری با استفاده از مدل مخفی شبه مارکوفِ فازی    کارشناسی ارشد    حیدری, مصطفی    2015-09-19
19    بهبود میزان تاثیرگذاری تکنیک‌های تحمل‌پذیری اشکال نرم‌افزاری با کمک تحلیل ایستا در سیستم‌های نهفته بحرانی-ایمن    کارشناسی ارشد    نظام دوست, سمیه    2015-09-15
20    تعیین شباهت فرآیندها با استفاده از نگاشت هستان‌نگار    کارشناسی ارشد    صادقیان اصل, ساره    2015-06-02
21    استخراج دنباله‌های اجرایی مطلوب از نگاره‌های رویداد    دکتری (Ph.D)    پورمعصومی حسن کیاده, آصف    2014-12-10
22    بهبود رأی‌گیرنده‌های نرم‌افزاری برای سیستم‌های نهفته‌ی بحرانی-ایمن    کارشناسی ارشد    رضائی, محمّدرضا    2014-11-02