دکتر عباس رسول‌زادگان
مقالات ارایه شده در کنفرانسهای داخلی
 1. هانیه خسروی , منیره خداداد , عباس رسول زادگان , موازی‌سازی الگوهای طراحی GoF به‌منظور استفاده در سیستم‌های توزیع‌شده , بیست و ششمین کنفرانس مهندسی برق ایران , تاریخ: ۱۳۹۷/۰۲/۱۸
 2. جلال سخدری , عباس رسول زادگان , مروری کامل بر روش‌های تشخیص و رفع ضدالگوهای طراحی , کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در فناوری اطلاعات، کامپیوتر و مخابرات , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۸/۲۸
 3. شکوفه قالیبافان , مهسا شادی , عباس رسول زادگان , ارائه یک فرآیند جدید برای افزایش کیفیت طراحی نرم‏ افزار , بیستمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲/۱۲
 4. منا شریفیان , عباس رسول زادگان , بررسی تعامل RUP با معماری سرویس‌گرا: امکان‌سنجی، چگونگی تحقق، فرصت‌ها و چالش‌ها , ششمین کنفرانس فناوری اطلاعات و دانش , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۳/۰۶
 5. فاضل دهقانی , عباس رسول زادگان , مقایسه تطبیقی ابزارهای تزریق اِشکال در صحت‌سنجی و اعتبارسنجی محصولات آماده تجاری , کنفرانس امنیت سامانه‌های نرم‌افزاری , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲/۲۵
 6. عباس رسول زادگان , احمد عبداله زاده بارفروش , DBSS: شبیه ساز سیستم پایگاه داده به‌ منظور مقایسه تطبیقی انواع پروتکل قفل گذاری دو مرحله ای در آن , چهارمین کنفرانس فناوری اطلاعات و دانش , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۲/۱۰
 7. عباس رسول زادگان , محمدرضا میبدی , زمانبندی قواعد در پایگاه داده پویا به کمک اتوماتای یادگیر , چهاردهمین کنفرانس ملی سالانه کامپیوتر انجمن کامپیوتر ایران , تاریخ: ۱۳۸۷/۱۲/۱۰
 8. عباس رسول زادگان , احمد عبداله زاده بارفروش , ارائه روش جدید زمانبندی قواعد در پایگاه داده پویا برمبنای بهبود فرایند تخمین احتمال اجرای قواعد , سومین کنفرانس فناوری اطلاعات و دانش , تاریخ: ۱۳۸۶/۰۹/۰۶
 9. عباس رسول زادگان , احمد عبداله زاده بارفروش , EX-SJFPRO-V.2.8: روش جدید زمانبندی قواعد بر مبنای تخمین احتمال اجرای قواعد در پایگاه داده پویا , پانزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران , تاریخ: ۱۳۸۶/۰۲/۲۵
 10. عباس رسول زادگان , احمد عبداله زاده بارفروش , ADSS: شبیه ساز سیستم پایگاه داده پویا برای مقایسه تطبیقی روشهای زمانبندی قواعد , پانزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران , تاریخ: ۱۳۸۶/۰۲/۲۵
 11. عباس رسول زادگان , روح الله آل شیخ , احمد عبداله زاده بارفروش , ارائه روشی جدید برای تخمین احتمال وقوع قواعد در پایگاه داده پویا به منظور بهبود زمانبندی اجرای قواعد در آن , یازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران , تاریخ: ۱۳۸۴/۱۲/۱۰
مقالات ارایه شده در کنفرانسهای بین المللی
 1. diyana tehrany , Abbas Rasoolzadegan , DroidTKM: Detection of Trojan Families using the KNN Classifier Based on Manhattan Distance Metric , ICCKE 2020 , 2020-10-29
 2. Raheleh Rahmati , Abbas Rasoolzadegan , diyana tehrany , An Automated Method for Selecting GoF Design Patterns , 9th International Conference on Computer and Knowledge Engineering (ICCKE) , 2019-10-24
 3. Abbas Javan Jafari , Abbas Rasoolzadegan , Securing Gang of Four Design Patterns , 23rd Conference on Pattern Languages of Programs (PLoP'16) , 2016-10-24
 4. Mohammadreza Heidari Iman , Abbas Rasoolzadegan , Quantitative Evaluation of Software Usability with a Fuzzy Expert System , 5th International Conference on Computer and Knowledge Engineering , 2015-10-29
 5. Hamid A. Toussi , Abbas Rasoolzadegan , Flow-Sensitive Points-to Analysis for Java Programs using BDDs , 4th International Conference on Computer and Knowledge Engineering , 2014-10-29
 6. Ahmad Abdollahzadeh Barforoush , Abbas Rasoolzadegan , Reza Gorgan Mohammadi , WNR Approach: an Extension to Requirements Engineering Lifecycle , 20th Iranian Conference on Electrical Engineering , 2012-05-15
 7. Abbas Rasoolzadegan , Ahmad Abdollahzadeh Barforoush , A New Approach to Software Development Process with Formal Modeling of Behavior based on Visualization , the Sixth International Conference on Software Engineering Advances , 2011-10-23
 8. Abbas Rasoolzadegan , Ahmad Abdollahzadeh Barforoush , Empirical Evaluation of Modeling Languages Using Multi-Lift System Case Study , The 8th annual International Conference on Modeling, Simulation and Visualization Methods , 2011-07-18
 9. Abbas Rasoolzadegan , Ahmad Abdollahzadeh Barforoush , A New Approach to Reliable, yet Flexible Software , the 18th CAiSE Doctoral Consortium , 2011-06-20
 10. Abbas Rasoolzadegan , Rohollah Alesheykh , Ahmad Abdollahzadeh Barforoush , Measuring Evaluation Parameters in Benchmarking Rule Scheduling Methods in Active Database Systems , The IEEE International Conference on Computer and Communication Engineering , 2006-05-09
 11. Abbas Rasoolzadegan , Rohollah Alesheykh , Ahmad Abdollahzadeh Barforoush , A New Approach for Event Triggering Probability Estimation in Active Database Systems to Rule Scheduling Improvement , 2nd IEEE International Conference on Information & Communication Technologies: From Theory To Applications , 2006-04-24
مقالات ارایه شده در مجلات داخلی

 1. علی احمدیان رمکی , عباس رسول زادگان , عبّاس جوان جعفری بجنوردی , تشخیص نفوذ مبتنی بر مدل‌های‌ مخفی مارکوف: روش‌ها، کاربردها و چالش‌ها , مدل سازی در مهندسی , دوره ( ۱۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۸/۰۳, صفحه ۱۸۳-۲۰۶
 2. سیده مهسا هاشمی مجد , عباس رسول زادگان , زهرا قویدل یزدی , مروری نظام‌مند بر مدلسازی قابلیت اطمینان نرم افزار , مدل سازی در مهندسی , دوره ( ۱۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۷/۰۸, صفحه ۲۸۵-۳۱۳
 3. بهاره بافنده مایوان , عباس رسول زادگان , اندازه‌گیری کمّی قابلیت استفاده‌ی مجدد مؤلفه‌های نرم‌افزاری: روش‌ها، کاربردها و چالش‌ها , مدل سازی در مهندسی , دوره ( ۱۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۴, صفحه ۱۰۱-۱۲۶
 4. فرهاد علائی , عباس رسول زادگان , مروری نظام‌مند بر مهندسی نرم‌افزار جنبه‌گرا: گام‌ها، روش‌ها و چالش‌ها , محاسبات نرم , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۲, صفحه ۵۶-۷۳
 5. عباس رسول زادگان , محدّثه بصیری , اندازه‌گیری کمّی کیفیت در مهندسی نرم‌افزار سرویس‌گرا: روش‌ها، کاربردها و چالش‌ها , محاسبات نرم , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲, صفحه ۲-۱۹
 6. سمیه نوازی , عباس رسول زادگان , ارائه یک روش جدید دو مرحله ای جهت تخمین هوشمند سن افراد توسط تصاویر چهره , محاسبات نرم , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶, صفحه ۵۲-۶۱
 7. عباس رسول زادگان , احمد عبداله زاده بارفروش , مکانیزم تبدیل دوجهته نمودار کلاس UML و توصیف Object-Z , مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر ایران , دوره ( ۱۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۰, صفحه ۶۹-۸۵
 8. عباس رسول زادگان , محمد رضا میبدی , زمانبندی قواعد در پایگاه داده پویا به کمک اتوماتاهای یادگیر , International Journal of Information and Communication Technology Research , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۶, صفحه ۷۹-۹۲
مقالات ارایه شده در مجلات خارجی

 1. diyana tehrany , Abbas Rasoolzadegan , A New Machine Learning-Based Method for Android Malware Detection on Imbalanced Dataset , EN , Multimedia Tools and Applications , Volume ( 80 ) , 2021-7, Pages 24533-24554
 2. Abbas Javan Jafari , Abbas Rasoolzadegan , Security patterns: A systematic mapping study , EN , Journal of Computer Languages , Volume ( 56 ) , 2020-2, Pages 100938-100961
 3. Bahareh Bafandeh Mayvan , Abbas Rasoolzadegan , Abbas Javan Jafari , Bad smell detection using quality metrics and refactoring opportunities , EN , Journal of Software: Evolution and Process , Volume ( 32 ) , 2020-2
 4. mohammadmahdi Nshokoohi , SeyedMohammadAli MajidiAnvari , Abbas Rasoolzadegan , Software defect prediction using over-sampling and feature extraction based on Mahalanobis distance , EN , Journal of Supercomputing , Volume ( 76 ) , 2020-1, Pages 602-635
 5. Abbas Javan Jafari , Abbas Rasoolzadegan , Quality-centric security pattern mutations , EN , Software Quality Journal , Volume ( 27 ) , 2019-12, Pages 1531-1561
 6. Bahareh Bafandeh Mayvan , Abbas Rasoolzadegan , amir mohamad ebrahimi , A New Benchmark for Evaluating Pattern Mining Methods Based on the Automatic Generation of Testbeds , EN , Information and Software Technology , Volume ( 109 ) , 2019-5, Pages 60-79
 7. Ali Ahmadian Ramaki , Abbas Rasoolzadegan , Abbas Ghaemi Bafghi , A Systematic Mapping Study on Intrusion Alert Analysis in Intrusion Detection Systems , EN , ACM Computing Surveys , Volume ( 51 ) , 2018-6, Pages 1-41
 8. Ali Ahmadian Ramaki , Abbas Rasoolzadegan , Abbas Javan Jafari , A systematic review on intrusion detection based on the Hidden Markov Model , EN , Statistical Analysis and Data Mining , Volume ( 11 ) , 2018-6, Pages 111-134
 9. Mohaddeseh Basiri , Abbas Rasoolzadegan , Delay-Aware Resource Provisioning for Cost-Efficient Cloud Gaming , EN , IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology , Volume ( 28 ) , 2018-4, Pages 972-983
 10. Hamed Arshad , Abbas Rasoolzadegan , A secure authentication and key agreement scheme for roaming service with user anonymity , EN , International Journal of Communication Systems , Volume ( 30 ) , 2017-11
 11. Abbas Rasoolzadegan , A New Approach to the Quantitative Measurement of Software Flexibility , EN , رایانش نرم و فناوری اطلاعات-Journal of Soft Computing and Information Technology , Volume ( 5 ) , 2017-6, Pages 12-19
 12. Bahareh Bafandeh Mayvan , Abbas Rasoolzadegan , zahra ghavidel yazdi , The state of the art on design patterns: A systematic mapping of the literature , EN , Journal of Systems and Software , Volume ( 125 ) , 2017-3, Pages 93-118
 13. Bahareh Bafandeh Mayvan , Abbas Rasoolzadegan , Design pattern detection based on the graph theory , EN , Knowledge-Based Systems , Volume ( 120 ) , 2017-3, Pages 211-225
 14. Ali Ahmadian Ramaki , Abbas Rasoolzadegan , Causal Knowledge Analysis for Detecting and Modeling , EN , Security and Communication Networks , Volume ( 9 ) , 2017-1, Pages 6042-6065
 15. Hamed Arshad , Abbas Rasoolzadegan , Design of a Secure Authentication and Key Agreement Scheme Preserving User Privacy Usable in Telecare Medicine Information Systems , EN , Journal of Medical Systems , Volume ( 40 ) , 2016-9, Pages 237-256
 16. Abbas Rasoolzadegan , A New Approach to the Quantitative Measurement of Software Reliability , EN , Journal of Information Systems and Telecommunication , Volume ( 3 ) , 2015-9, Pages 165-172
 17. Abbas Rasoolzadegan , Rohollah Alesheykh , M.R. Meybodi , A new approach to active rule scheduling , EN , Engineering Applications of Artificial Intelligence , Volume ( 39 ) , 2015-3, Pages 55-79
 18. Abbas Rasoolzadegan , Ahmad Abdollahzadeh Barforoush , Reliable yet flexible software through formal model transformation (rule definition) , EN , Knowledge and Information Systems , Volume ( 40 ) , 2014-7, Pages 79-126
 19. Abbas Rasoolzadegan , Ahmad Abdollahzadeh Barforoush , Developing Reliable yet Flexible Software through If-Then Model Transformation Rules , EN , Amirkabir International Journal of Electrical and Electronic Engineering , Volume ( 44 ) , 2012-3, Pages 1-24
 20. Abbas Rasoolzadegan , Mohammad Reza Meybodi , A New Intelligent Rule Scheduling Approach in Active Database Systems , EN , علوم و مهندسی کامپیوتر - Journal on Computer Science and Engineering , Volume ( 6 ) , 2008-10, Pages 15-28
 21. Abbas Rasoolzadegan , Rohollah Alesheykh , Ahmad Abdolahzadeh Barforoush , A New Rule Scheduling Approach based on Estimation of Rule Execution Probability in Active Database , EN , Journal of Convergence Information Technology , Volume ( 3 ) , 2008-9, Pages 6-14