دکتر عباس رسول‌زادگان
  لیست کتاب ها  

ردیف ‌عنوان کتاب شماره چاپ آخرین انتشار انتشارات نویسندگان
1      مدل سازی نرم افزار به کمک UML (با رویکرد RUP)      دوم       1396      علوم رایانه       دکتر عباس رسول زادگان