دکتر عباس رسول‌زادگان
 درخواست ملاقات  

هر ۱۵ دقيقه‌ يك واحد زمان مشاوره است، اما بر حسب نياز مي‌توانيد يك يا دو واحد متوالي را رزرو نمایید.


عدد نمایه شده در جلوي هر واحد زماني (مثلاً (۰) يا (۱)) بيانگر تعداد درخواست ساير دانشجويان براي آن واحد زماني است. لذا ترجيحاً از درخواست رزرو اين واحدها خودداري نمایید.


جهت رزرو وقت ملاقات، خواهشمند است لااقل از ۴۸ ساعت قبل اقدام نماييد. دريافت ايميل تأييد جلسه، نشانگر موافقت با درخواست شما براي تشكيل جلسه مي‌باشد.

برخي از ايميل هاي نقطه دار توسط سيستم پذیرفته نمی شود. بنابراین توصيه مي شود، از ايميل ديگري مثل ايميل دانشگاه استفاده نماييد.