دکتر عباس رسول‌زادگان
 

 

 دانشجویان دکتری

bahare

   بهاره بافنده مایوان  

   مهندسی کیفیت نرم‌افزار  

   بهبود کیفیت & الگوهای طراحی  

   

ramaki

   علی احمدیان رمکی  

   مهندسی امنیت نرم‌افزار

   مدل‌سازی حمله & تحلیل معنایی  

   

 

 

mohammadi

   ندا محمدی  

   سیستم‌های توزیع شده

   ترکیب سرویس‌های وب  

 دانشجویان ارشد

ghavidel

   زهرا قویدل  

   مهندسی کیفیت نرم‌افزار  

   بازسازی نرم افزار & ارزیابی الگوهای طراحی  

   

khosravi

   هانیه خسروی  

   مهندسی کیفیت نرم‌افزار

   روش های صوری & بازسازی نرم افزار  

   

 

 

javan

   عباس حوان جعفری  

   مهندسی امنیت نرم‌افزار

   الگوهای طراحی امنیت  

   

habibi

   حسین حبیبی  

   مهندسی کیفیت نرم‌افزار  

   

 

 

khodadad

   منیره خداداد  

    مهندسی کیفیت نرم‌افزار  

bozorgvar

   نیلوفر بزرگوار  

   مهندسی کیفیت نرم‌افزار  

   الگو کاوی  

 

 

ghaieni

   نگار قاینی ثانی  

   مهندسی کیفیت نرم‌افزار  

   الگو کاوی  

Tehrani

   دیانا طهرانی دهکردی  

    مهندسی کیفیت نرم‌افزار  

 

 

shahAli

   میلاد شاه‌علی رصاف  

   مهندسی کیفیت نرم‌افزار  

   

 دانشجویان کارشناسی

khosravi

   شیما خسروی  

     

 فارغ التحصیلان تحصیلات تکمیلی

gooli

    مریم قولی  

    مقطع کارشناسی ارشد - بهمن ۱۳۹۶  

پروژه: ارائه یک دسته بندی جدید برای ضد الگوها

asgharian

    فرشته اصغریان رضایی  

    مقطع کارشناسی ارشد - مهر ۱۳۹۶  

پروژه: ارائه يك روش مبتنی بر يادگيری برای الگوكاوی با استفاده از استخراج ويژگی

rahmati

    راحله رحمتی  

    مقطع کارشناسی ارشد - شهریور ۱۳۹۶  

پروژه: ارائه روشی جدید به منظور افزایش کیفیت انتخاب الگوهای طراحی GoF

monfared

    سعیده منفرد  

    مقطع کارشناسی ارشد - شهریور ۱۳۹۶  

پروژه: ارائه یک روش جدید برای اندازه‏‏‏‏‏‏‌گیری کمّی کیفیت نرم‏‌افزار از منظر ویژگی‏‌های کیفی متأثر از الگوهای طراحی

basiri

    محدثه بصیری  

    مقطع کارشناسی ارشد - شهریور ۱۳۹۴  

پروژه: تخصيص بهينه منابع در سيستم‌های بازی مبتنی بر ابر

 فارغ التحصیلان کارشناسی

monfared

    مهدیس منفرد

    تاریخ دفاع - بهمن ۱۳۹۶  

پروژه: پیاده‌سازی ابزاری برای تشخیص نمونه‌های الگوهای طراحی بر اساس تشابه گراف

harati

    محسن هراتی  

    تاریخ دفاع - بهمن ۱۳۹۳  

پروژه: مدل‌سازی و شبیه‌سازی سیستم آسانسور چندکابینه هوشمند به کمک یو.ام.ال

 

ebrahimi

   امیر محمد ابراهیمی  

    تاریخ دفاع - شهریور ۱۳۹۶  

پروژه: پیاده‌سازی سیستم ارزیابی روش‌های کاوش الگو در کد منبع

ghalibafan

    شکوفه قالیبافان  

    تاریخ دفاع - بهمن ۱۳۹۳  

پروژه: خودکارسازی فرآیند افزایش انعطاف‌پذیری نرم‌افزار بر مبنای الگوهای طراحی

 

ghaur_ramzi

    سید حامد غیوررمزی  

    تاریخ دفاع - بهمن ۱۳۹۵  

پروژه: ربات تعیین قرار ملاقات‌ها در تلگرام

khodadad

    منیره خداداد  

    تاریخ دفاع - شهریور ۱۳۹۵  

پروژه: سیستم مدیریت قرار ملاقات هوشمند